„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
40-609 Katowice
ul. Lechicka 24
telefon:  +48 32 78 19 211
e-mail:  sekretariat@zdw.katowice.pl
strona internetowa:  www.zdw.katowice.pl

Kierownik Projektu:   mgr inż. Mirosław Kraus

Wykonawca


STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka,
ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
strona internetowa:  www.strabag.pl

Biuro budowy:  Pszczyna ul. Antesa 11
Kierownik budowy:  Piotr Golda

Nadzór inwestorski


DTŚ S.A.
40-877 Katowice
ul. Mieszka I 10
strona internetowa:  www.dts-sa.pl

Biuro budowy:  Pszczyna ul. Antesa 11
Inżynier Kontraktu:  Katarzyna Tomczak

Projektant


TPF Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, II piętro
05-270 Marki k/Warszawy
tel.: (+48) 784-952-871
strona internetowa:  www.tpf.com.pl


Value Engineering Sp. z o.o.
ul. Kanarkowa 8
02-818 Warszawa
strona internetowa:  value-eng.pl