„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Utrudnienia ruchu

> Aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu można znaleść na stronie:

www.edrogi.pl/utrudnienia-na-drogach/powiat-wodzislawski

www.edrogi.pl/utrudnienia-na-drogach/powiat-pszczynski

> Odcinek II


W związku z zaplanowaną realizacją robót bitumicznych na odcinku DW 933 ( zakres od DK -81 do ul. Kolonia Studzińska) , informujemy o wprowadzonych zmianach w Tymczasowej Organizacji Ruchu :
- Od 20.10.2021 – 23.10.2021 Objazd przy wiadukcie WD-1 do DK-81 w Pawłowicach poprowadzony drogą wzdłuż „torów”, przestanie obowiązywać na czas wykonania robót nawierzchniowych i bitumicznych.

W tych dniach zaleca się Mieszkańcom Pawłowic korzystanie z możliwości objazdu do DK81 przez miejscowości : Mizerów droga DW 939 lub Wisłę Małą drogą DW935

- Droga DW-933 od Kolonii Studzińskiej do Wiaduktu WD-1 będzie nieprzejezdna w dniach 20.10-23.10.2021. Dojazd dla Mieszkańców Pawłowic oraz firm zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej będzie zapewniony tylko od ulicy Kolonia Studzińska lub DW 933 od Studzionki.

> Odcinek II


W związku z montażem wielkogabarytowych zbiorników retencyjnych w ramach przebudowy DW 933 w Brzeźcach w rejonie skrzyżowania z ul. Pokoju oraz zatrzymaniem ruchu na DW935 w Kobielicach z uwagi na wypadek i przekierowanie ruchu na DW933 w dniu dzisiejszym tj. 15.07.br występują poważne utrudnienia w ruchu na powyższym odcinku robót.
Montaż urządzeń odwodnieniowych oraz wypadek na okolicznej drodze wojewódzkiej spowodował poważne utrudnienia w ruch lokalnym i tranzytowym.

> Odcinek I


W dniu 05.07.2021r została przywrócona pierwotna, stała organizacja ruchu na odcinku od km 19+060 do 19+344,76.

> Odcinek I


W dniu 10.06.2021r. od godziny 6.00 planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku w km 12+700 – 14+200 (od skrzyżowania DW 933 z ul. Łużycką do skrzyżowania DW 933 z ul. Czarneckiego włącznie z tarczą skrzyżowania z ul. Czarneckiego) w Wodzisławiu Śląskim.
W dniu 11.06.2021r. od godziny 6.00 planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku w km 14+200 – 15+170 (od skrzyżowania DW 933 z ul. Czarneckiego do skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca).
W dniu 10.06.2021 z ruchu zostanie wyłączony odcinek od ul. Łużyckiej do ul. Czarneckiego (dojazd do ul. Łużyckiej od DK 78 bez utrudnień), a w dniu 11.06.2021r. z ruchu zostanie wyłączony odcinek od ul. Czarneckiego do ul. Św. Wawrzyńca – skrzyżowania z ul. Czarneckiego i Św. Wawrzyńca będą dostępne dla ruchu publicznego. Alternatywny objazd dla zamkniętych odcinków w dniach 10 i 11 czerwca na kierunku Wodzisław Śl. – Jastrzębie Zdrój możliwy jest poprzez ulice: W. Witosa ↔ Bogumińska ↔ Mszańska ↔ Turska ↔ Św. Wawrzyńca ↔ DW 933 w Mszanie.
Dojazd do posesji na zamkniętych odcinkach możliwy będzie po około 2 godzinach od zakończenia układania warstwy ścieralnej na danym fragmencie robót.

> Odcinek I


W dniu 12.05.2021r o godzinie 12.00 zostanie przywrócona czasowa organizacja ruchu-przejazd przez obiekt mostowy MS-1 w Wodzisławiu Śląskim.

> Odcinek I


Od 20 do 22.04. 2021 zamknięto odcinek DW 933 (ul. Jastrzębska) od ronda na skrzyżowaniu z DW 78 w Wodzisławiu Śląskim do skrzyżowania DW 933 z DW 932 (skrzyżowanie ul. Jastrzębskiej z ul. Łużycką) w celu realizacji robót bitumicznych. Objazd, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu poprowadzono ulicami: Witosa przez rondo Karwiny, ul. Rybnicką, poprzez rondo Europejskie i dalej Marklowicką i Łużycką.
W kolejnych tygodniach nawierzchnia będzie układana na całym przebudowywanym odcinku DW 933 w gminie Mszana. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2021.

> Odcinek II


Od 26. 04.2021 nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania DW933 z ul. Lipki w Brzeźcach. Zamknięta będzie strona prawa na długości około 200 mb w kierunku Pszczyny. Następnie sukcesywnie, zgodnie z postępem robót budowalnych wprowadzany będzie ruch wahadłowy na kolejnych odcinkach o długości około 500 mb aż do skrzyżowania DW 933 z ul. Pokoju w Brzeźcach.

> Odcinek I


- W dniu 11.01.2021 wprowadzono TOR na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Mikołaja Kopernika i u Bracką w Wodzisławiu Śląskim – sygnalizacja świetlna czterowlotowa.
- W dniu 07.01.2021 wprowadzono TOR na skrzyżowaniu okrężnym ulic: Wodzisławska-Moszczeńska-Wolności w Mszanie;
- W dniu 07.01.2021 wprowadzono TOR na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Stefana Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim – sygnalizacja świetlna czterowlotowa.
- W dniu 02.11.2020 wprowadzono TOR na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Św. Wawrzyńca – sygnalizacja świetlna czterowlotowa.
- W dniu 16.09.2020 wprowadzono awaryjną, tymczasową organizację ruchu na skrzyżowani DW 933 i DW 932 (skrzyżowanie ul. Wodzisławskiej, Wolności, Moszczeńskiej) – sygnalizacja świetlna czterowlotowa.
- W dniu 31.07.2020 wprowadzono awaryjny schemat TOR na zakresie skrzyżowania DW 933 i DW 932 (skrzyżowanie ul. Wodzisławskiej, Wolności, Moszczeńskiej)
- W dniu 28.05.2020 r. wprowadzono schemat TOR dla robót szybko postępujących na zakresie Etapu III.
- W dniu 14.04.2020 r. wprowadzony został Etap VII TOR – objazd obiektu MS-2
- W dniu 12.02.2020 wprowadzono schemat TOR dla robót szybko postępujących na zakresie Etapu IV.
- W dniu 20.01.2020 wprowadzono schemat TOR dla robót szybko postępujących na zakresie Etapu II wraz z ul. Łużycką – ruch wahadłowy.
- W dniu 09.01.2020 wprowadzono TOR dla Etapu 5+1 – km 15+220 – 17+537,83.
- Od dnia 25.11.2019 wprowadzony zostaje schemat TOR robót szybko postępujących dla etapu V.
- W dniu 15.11.2019 r. rozpoczęto prowadzenie robót na zakresie Etapu VI i VII w km 17+890 – 18+100 wg organizacji ruchu dla robót krótko trwających zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 07.10.2019 r.
- W dniu 29.10.2019 r. wprowadzono zatwierdzoną zmianę TOR dla Etapu I
- W dniu 09.10.2019 r. wprowadzono TOR wg Projektu uproszczonego zmiany organizacji ruchu– prowadzenie robót wg schematów 43, 44, i 45 na całym zakresie zadania,
- W dniu 30.09.2019 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu dla zakresu Etapu I. Obecnie prowadzony jest ruch pieszych w śladzie DW933. Powyższe rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego.

> Odcinek II


- W związku z zakończeniem robót związanych z usuwaniem skutków awarii w km 38+290 w miejscowości Studzionka, w dniu 17.02.2021, została przywrócona poprzednia organizacja ruchu. Droga DW 933 na odcinku od skrzyżowania DW933 z ul. Lipki do skrzyżowania DW933 z ul. Jedności jest przejezdna
- W dniu 01.02.2021r w związku z awarią na DW933 w km 38+290 została zamknięta droga w miejscowości Studzionka ( od skrzyżowania DW933 z ul. Lipki do skrzyżowania DW933 z ul. Jedności). Niezwłocznie po zakończeniu prac awaryjnych, zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu.
- W dniu 21.10.2020r został wprowadzony 2 etap TOR na odcinku km 36+500 do km 40+000.
- W dniu 11.09.2020r została wprowadzona TOR na odcinku od km 44+840 do 44+614 strona lewa ( Etap 6b TOR)
- W dniu 20.08.2020r została wprowadzona TOR na odcinku od km 44+114 do 44+614 strona lewa ( Etap 5b TOR)
- W dniu 06.08.2020r została wprowadzona TOR na odcinku od km 43+614 do 44+114 strona prawa ( Etap 4a TOR)
- W dniu 24.08.2020r została wprowadzona TOR na odcinku od km 43+114 do 42+720 strona lewa ( Etap 2b TOR)
- W dniu 21.07.2020r została wprowadzona TOR na odcinku od km 43+614 do 44+114 strona lewa ( Etap 4b TOR)
- W dniu 13.05.2020 został wprowadzony Etap V TOR wraz z połączeniem oznakowania objazdowego do istniejącego zamknięcia Etapu nr 1 TOR.
- Km. 44+700 – 45+000 wg organizacji ruchu dla robót krótko trwających zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 08.01.2020 r.
- W dniu 8.01.2019 Wprowadzono TOR na bajpasie PZM 3
- W dniu 18.11.2019 Wprowadzono TOR na bajpasie PZM 7.
- W dniu 28.10.2019 Wprowadzono TOR na bajpasie PZM 5.
- W dniu 01.10.2019 r. wprowadzona została Tymczasowa Organizacja Ruchu dla zakresu Etapu I