„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Utrudnienia ruchu

> Aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu można znaleść na stronie:

www.edrogi.pl/utrudnienia-na-drogach/powiat-wodzislawski

www.edrogi.pl/utrudnienia-na-drogach/powiat-pszczynski