„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - SIERPIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w sierpniu 2021 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Prace wykończeniowe związane z umacnianiem skarp za pomocą betonowych płyt ażurowych;
 • Kontynuacja wykonania elementów BRD (bariery ochronne drogowe, barierki ochronne sztywne U-11a, oznakowanie pionowe).
 • Kontynuacja humusowania skarp wykopów i nasypów, terenów płaskich;
 • Wykonanie docelowego oznakowania poziomego.
 • Wykonanie płotków herpetologicznych i „stoprynien” na całym zakresie zadania.
 • Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego
 • Roboty wykończeniowe

Roboty branżowe:
 • Roboty wykończeniowe – regulacje włazów fi 600 na studzienkach rewizyjnych drenażu
 • Kontynuacja przebudowy sieci eN, tp i oświetlenia ulicznego na zakresie zadania – roboty wykończeniowe
 • Kontynuacja robót związanych z budowa sygnalizacji świetlnych – prace montażowe w zakresie wyposażenia

Roboty mostowe:
 • MS-1 – Zakończono odtworzenie umocnienia stożków.
 • SC1 – Wykonano odcinki początkowe i końcowe barier.
 • SC2 – Wykonano bariery wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi.
 • SC3 – Wykonano bariery wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM w km 41+800 – 42+200,
 • Budowa i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych,
 • Podbudowa z BA, km 33+300 – 33+600, km 41+100-41+350,
 • Wykonanie warstwy wiążącej z BA, km 33+310 – 33+900, 41+100-41+700,
 • Montaż krawężników i obrzeży w km 41+800 – 42+200, skrzyżowanie ul. Wodna i ul. Szkolna,
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na CPR w km 42+200 – 42+000
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne w m. Brzeźce,
 • Wykonanie nawierzchnia z kostki granitowej na zatokach autobusowych,
 • Montaż płyt ażurowych na skarpach przy PZM 10,
 • Zakończenie wymiany torfów przy PZM – 5,
 • Humusowanie skarp rowów,

Roboty odwodnieniowe:
 • zasypka zbiornika KD21,

Roboty telekomunikacyjne i energetyczne:

 • Budowa kanału teletechnicznego i technicznego, oraz usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych.

ROBOTY MOSTOWE:
 • Obiekt PZM-8: Montaż balustrad
 • Obiekt PZM-9: Montaż balustrad. Wykonanie schodów skarpowych
 • Obiekt PZM-10: Montaż balustrad
 • Obiekt PZM-11: Montaż balustrad
 • Obiekt MS-4: Wykonanie kap chodnikowych,
 • Obiekt WD-1: Ustrój nośny: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty i poprzecznic, izolacja pod kapy chodnikowe
 • Podpora P1 - betonowanie i montaż płyt przejściowych
 • Podpora P2 - zakończenie zasypki, betonowanie płyt przejściowych

2021 - LIPIEC - ⇅
2021 - CZERWIEC - ⇅
2021 - MAJ - ⇅
2021 - KWIECIEŃ - ⇅
2021 - MARZEC - ⇅
2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅