„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - STYCZEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w styczniu 2021 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Km 13+550 – 14+000 strona lewa – Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię z kostki na CPR,
 • Km 13+550 – 14+000 strona lewa – Wykonano stabilizację, podbudowę oraz nawierzchnie z kostki na wjazdach,
 • Km 12+550 – 12+830 strona lewa i prawa – Wykonano stabilizację, podbudowę z KŁSM na wjazdach indywidualnych do posesji,
 • Km 13+930 – 14+040 str. prawa – Wykonywano drenaż francuski.

Roboty branżowe:
 • 3+000 – 13+300 – kontynuacja budowy kanału technologicznego po lewej stronie,
 • 13+300 – 13+400 – kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych,
 • 14+580 – 14+620 – kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych,
 • 13+300 – 13+480 – kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie skrzyżowania z ul. Kopernika,
 • 15+180 – 15+260 – Kontynuacja budowy kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej,

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Zakończono roboty za wyjątkiem wymiany kolektora odwodnienia i umocnienia stożków
 • MS-2 - zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano zasypkę konstrukcyjną, wykonano schody skarpowe.
 • SC1 - Zakończono roboty konstrukcyjne,
 • SC2 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC3 - Zakończono roboty konstrukcyjne;

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Budowa rowu w km 38+600 – 40+000 (ETAP II),
 • Budowa objazdu dla PZM-12 w km 48+964 (ETAP V),
 • Wymiana gruntu przy MS-3 w km 41+260 – 41+280 (ETAP III),
 • Przepust pod ul. Łącka Grobla w km 47+053 str. prawa (ETAP V),
 • Rozbiórka objazdu dla PZM-5 w km 41+070 – 41+130 str. prawa (ETAP III),
 • Przepusty pod zjazdami w km 46+548 str. prawa, 46+892 str. prawa, 47+300 – 48+000 str. prawa (ETAP V).

Roboty odwodnieniowe:
 • Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej KD20 (ETAP II).

TELEKOMUNIKACJA:

 • Kontynuacja budowy kanału technologicznego w km 48+990 – 49+230 (ETAP V).

ENERGETYKA:

 • Usunięcie kolizji 47enN i 8eSN w km 48+960 (ETAP V).

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-3: Wykonano półki dla małych zwierząt i balustrady schodów skarpowych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, (ETAP II),
 • PZM-4: Wykonano półki dla małych zwierząt i balustrady na gzymsach, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, (ETAP II),
 • PZM-5: Wykonano balustrady schodów skarpowych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, (ETAP III),
 • PZM-7: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, zamontowano bariery (ETAP IV),
 • PZM-8: Wykonano wykopy, wbito ścianki szczelne tracone, wykonano wymianę gruntu i beton podkładowy, wykonano fundamenty pod ramę i mury oporowe (ETAP IV),
 • PZM-9: Wykonano wykopy i rozbiórkę obiektu, wykonano betony podkładowe, wykonano fundament konstrukcji ramowej (ETAP IV),
 • PZM-10: Zakończono roboty konstrukcyjne (ETAP V),
 • PZM-11: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano kapy chodnikowe (ETAP V),
 • PZM-12: Wykonano rozbiórkę i wykopy (ETAP V),
 • MS-3: Wykonano konstrukcję ramową obiektu, wykonano półki dla małych zwierząt (ETAP III),
 • MS-4: Wykonano pale CFA oraz wykopy i betony podkładowe pod fundamenty, wykonano próbne obciążenie pali (ETAP III),
 • WD-1: Rozpoczęto wbijanie grodzic w celu zabezpieczenia kładki technicznej (ETAP I).

2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅