„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - LUTY - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w lutym 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
- Kontynuacja robót rozbiórkowych w zakresie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej na zakresie Etapu V TOR
- Kontynuacja robót ziemnych na zakresie Etapu I – km 12+151 – 12+570;
- Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni jezdni i chodnika w km 12+570 – 13+000 str. P;
- Wykonanie wykopu pod zbiornik KD4 wraz z montażem zbiornika w wykopie;
- Roboty rozbiórkowe budynku w rejonie km 18+940 str. L.

Roboty branżowe:
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu II TOR – kolektor KD2;
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu V TOR – kolektory KD4 i KD5;
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu VI i VII TOR – kolektor KD8;
- Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu IV TOR – kolektor KD3;
- Wykonanie odcinka kanału technologicznego w km 17+890 – 18+100.
- Wykonanie demontażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Łużycką.

Roboty mostowe:
- Posadowienie dla obiektu tymczasowego dla MS-2;

Odcinek II:

Roboty drogowe:
- Osuszanie wykopu pod konstrukcję drogi na szkodach górniczych (materac) 33+900 – 34+400 strona lewa (ETAP I),
- Budowa dolnej warstwy materaca pod konstrukcję drogi na szkodach górniczych 33+900 – 34+400 strona lewa (ETAP I),
- Usunięcie warstwy humusu z nasypów i rowów w km 37+500 – 37+800 strona prawa (ETAP II),
- Budowa objazdu dla obiektu PZM-4 (ETAP II),
- Budowa przepustów Ø500 w km 34+500 – 35+500 strona prawa i lewa (ETAP I),
- Budowa nasypów pod wjazdami w km 34+500 – 35+420 strona prawa i lewa (ETAP I),
- Budowa nasypów pod CPR w km 34+700 – 35+500 strona prawa (ETAP I).
- Frezowanie nawierzchni 33+260 - 33+870 (ETAP I).

Roboty odwodnieniowe:
- Kontynuacja budowy kanału deszczowego KD 28 wraz z przykanalikami (ETAP V).
- Budowa kanału deszczowego KD 26 wraz z przykanalikami (ETAP V).
- Montaż i zasypka zbiornika na kanale KD18 (ETAP I).

Roboty telekomunikacyjne:
- Kontynuacja prac związanych z przekładką sieci T9 (ETAP I).
- Budowa kanału teletechnicznego 37+800 – 38+260, 39+000 - 39+200 (ETAP II).

Roboty mostowe:
- PZM-5: wykonanie izolacji cienkiej i zasypka, budowa płyt przejściowych, wykonanie izolacji pod kapami chodnikowymi, montaż krawężników i desek gzymsowych, wykonanie zbrojenia kap chodnikowych (ETAP III).
- PZM-7: zasypka i wykonanie izolacji cienkiej (ETAP IV).


> Planowane roboty w marcu 2020 r.

Odcinek I - Roboty drogowe:
- Kontynuacja robót ziemnych w km 17+890 – 18+100 w zakresie skarp i rowów
- Wykonanie wzmocnienia podłoża w km 12+550 – 12+900 str. P na zakresie Etapu II TOR;
- Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w km 15+650 – 16+700 str. P i 18+340 – 18+900 str. P
- Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi w km 17+890 – 18+000 str. P;
- Budowa bajpasu obiektu MS-2;

Odcinek I - Roboty branżowe:
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu II TOR – kolektor KD2;
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu V TOR – kolektory KD4 i KD5;
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie Etapu IV TOR – kolektor KD3;

Odcinek I - Roboty mostowe:
- MS-1: montaż podwieszonego deskowania nad torami kolejowymi;
- MS-2: Wykonanie konstrukcji mostu objazdowego wraz z próbnym obciążeniem, przełożenie ruchu na objazd. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych starego obiektu.

Odcinek II - Roboty drogowe:
- Stabilizacja podłoża w km 35+500 do 36+000 wraz z budową konstrukcji
- Osuszanie wykopu pod konstrukcję drogi na szkodach górniczych 33+900 34+400 strona prawa
- Roboty ziemne 34+400 do km 33+900 strona prawa,
- Budowa objazdu dla PZM-4 wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,
- Budowa materaca pod konstrukcje drogi na szkodach górniczych w km 34+400 – 33+900,
- Budowa objazdu dla obiektu mostowego MS-3,
- Budowa przepustu PP-7
- Roboty brukarskie km 34+700 do km 36+000 na CPR
- Podbudowa z BA km 35+500 do km 36+000

Odcinek II - Roboty odwodnieniowe:
- Kontynuacja budowy kanału KD26,
- Budowa kanału KD24 i KD25.

Odcinek II - Roboty telekomunikacyjne:
- Kontynuacja budowy kanału teletechnicznego.

Odcinek II - Roboty mostowe:
- Obiekt PZM-5: Betonowanie kap chodnikowych,
- Obiekt PZM-7: wykonanie konstrukcji murów oporowych, izolacje i zasypki, wykonanie płyt przejściowych,
- Obiekt PZM-3: wykopy, roboty w zakresie posadowienia obiektu.
- Obiekt PZM-4: Rozbiórka starego obiektu i wykopy.

2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅