„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - WRZESIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót we wrześniu 2021 r.

Odcinek I:

Roboty wykończeniowe.

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:

 • Wykonanie podbudowy z BA w km 41+800 – 42+200,
 • Wykonanie w-wy wiążącej z BA w km 41+800 – 42+200,
 • Wykonanie w-wy ścieralnej z BBTM w km 42+400 do 49+250
 • Roboty ziemne i budowa materaca na odc. od DK81 do WD-01
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na CPR w km 41+800 – 42+200
 • Zakończenie budowy nawierzchni z kostki granitowej na zatokach autobusowych,
 • Zabudowa płyt ażurowych na skarpach
 • Humusowanie skarp rowów,
 • Montaż poręczy U-11a

Roboty odwodnieniowe:
 • Regulacja włazów żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

Roboty telekomunikacyjne i energetyczne:

 • Budowa kanału technologicznego oraz usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych.

ROBOTY MOSTOWE:
 • WD-1 :
  • Ustrój nośny: rozbiórka podparcia, wykonanie kap chodnikowych, izolacja pod nawierzchnię,
  • Podpora P1 - Izolacja płyt przejściowych, wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach i murze oporowym
  • Podpora P2 - zakończenie zasypki, betonowanie płyt przejściowych oraz fundamentu płyt przejściowych, montaż płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych
 • MS-3 : Wykonanie nawierzchni kap,
 • MS-4 : Izolacja ustroju nośnego, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni kap, montaż barier, gabiony
 • PZM-6 : zakończenie rozbiórki - po likwidacji objazdu
 • PZM-8 : Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonanie umocnienia cieku z faszyny
 • PZM-9 : Wykonanie hydrofobizacji
 • PZM-10 : Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonanie umocnienia cieku z faszyny, wykonanie schodów skarpowych, montaż korytek ściekowych
 • PZM-11 : Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonanie umocnienia cieku z faszyny
 • PZM-12 : Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonanie umocnienia cieku z faszyny, wykonanie schodów skarpowych, montaż korytek ściekowych

2021 - SIERPIEŃ - ⇅
2021 - LIPIEC - ⇅
2021 - CZERWIEC - ⇅
2021 - MAJ - ⇅
2021 - KWIECIEŃ - ⇅
2021 - MARZEC - ⇅
2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅