„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - PAŹDZIERNIK - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w październiku 2021 r.

Odcinek I:

 • Zawiadomienie o zakończeniu robót do WINB.
 • Odbiory robot.

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:

 • Wykonanie podbudowy z BA w km 33+130 – 33+300,
 • Wykonanie w-wy wiążącej z BA w km 33+130 – 33+800,
 • Wykonanie w-wy ścieralnej z BBTM w km 42+400 – 33+130;
 • Wykonanie w-wy ścieralnej na skrzyżowaniach;
 • Krawężnik betonowy na odc. od DK81 do WD-01
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na CPR w km 41+800 – 42+200
 • Montaż paneli ekranów akustycznych w m. Brzeźce,
 • Zabudowa płyt ażurowych na skarpach
 • Humusowanie skarp rowów,
 • Montaż barier energochłonnych
 • Montaż poręczy U-11a
 • Oznakowanie poziome i pionowe
 • Wykonanie poboczy z destruktu

Roboty odwodnieniowe:
 • Regulacja włazów żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

Roboty telekomunikacyjne i energetyczne:

 • Budowa kanału technologicznego oraz usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych.

ROBOTY MOSTOWE:
 • WD-1 :
  • PZM-4: (ETAP II), Wykonanie przeciwspadku
  • PZM-5: (ETAP III), Wykonanie przeciwspadku
  • PZM-7: (ETAP IV), Wykonanie przeciwspadku
  • PZM-8: (ETAP IV), Wykonanie przeciwspadku, montaż korytek ściekowych
  • PZM-9: (ETAP IV), Montaż korytek ściekowych
  • PZM-10: Montaż balustrady do schodów skarpowych
  • PZM-11: Montaż balustrady do schodów skarpowych, montaż korytek ściekowych
  • PZM-12: Montaż balustrady do schodów skarpowych MS-3: Montaż barier, wykonanie schodów skarpowych, wykonanie dylatacji bitumicznych, wykonanie umocnienia cieku, wykonanie przeciwspadków
  • MS-4: Wykonanie schodów skarpowych, wykonanie dylatacji bitumicznych, wykonanie umocnienia, wykonanie przeciwspadków
  • WD-1: Ustrój nośny: warstwa wiążąca nawierzchni z asfaltu lanego, nawierzchnia kap chodnikowych, ściek przykrawężnikowy, bariery + osłony przeciwporażeniowe, próbne obciążenie , dylatacje bitumiczne, montaż kolektora
  • Podpora P1 - umocnienie skarp oraz schody skarpowe
  • Podpora P2 - kapy chodnikowe na skrzydłach i murze oporowym, umocnienie skarp i schody skarpowe

2021 - WRZESIEŃ - ⇅
2021 - SIERPIEŃ - ⇅
2021 - LIPIEC - ⇅
2021 - CZERWIEC - ⇅
2021 - MAJ - ⇅
2021 - KWIECIEŃ - ⇅
2021 - MARZEC - ⇅
2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅