„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w październiku 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni w km: 14+300 – 14+600 P, 17+220 – 17+550 L, 15+220 – 15+300 str. P, ul. Wolności str. L, ul. Moszczeńska str. P.
 • Kontynuowano roboty ziemne na zakresach Ciągów Pieszo-Rowerowych (CPR) P+L ;
 • Wykonano roboty ziemne nasypy i wykopy w km: 13+000 – 13+300 P, 17+220 – 17+550 L, ul. Wolności str. L, ul. Moszczeńska str. P, 15+220 – 15+300 str. P,
 • Wykonano wzmocnienie podłoża w km: 13+000 – 13+300 str. P, 17+220 – 17+550 L; ul. Moszczeńska str. P; ul. Wolności str. L, 15+220 – 15+300 str. P
 • Kontynuowano roboty brukarskie na zakresie zadania w zakresie montażu krawężników, obrzeży bet., nawierzchni CPR i zjazdów;
 • Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa w km: ul. Sportowa, 13+550 – 14+200 L, 18+840 – 18+930 str. L, ul. Wolności P, ul. Moszczeńska L, 17+220 – 17+550 str. P, 18+940 – 19+220 str. P+L;
 • Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z BA w km 17+220 – 17+550 P, ul. Sportowa, ul. Wolności P, ul. Moszczeńska L, 18+840 – 18+930 str. L, 18+940 – 19+220 str. P+L;
 • Wykonano w-wę wiążącą w km 12+550 – 13+000 P+L, ul. Łużycka, ul. Sportowa, ul. Chabrowa
 • Kontynuowano budowę drenażu francuskiego w km 13+550 – 14+200 str. L, 15+220 – 15+360 str. L,

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja robót związanych z budową kanału technologicznego;
 • Kontynuacja przebudowy sieci eN, tp i oświetlenia ulicznego na zakresie zadania,
 • Kontynuacja budowy odcinków kanalizacji deszczowej;

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Zamontowano podwieszone deskowanie nad torami kolejowymi, wykonano rozbiórkę umocnień skarp 50%, przygotowano UN do wykonania izolacji, demontaż barier i balustrad, wykonano wymianę uszkodzonego kabla sprężenia zewnętrznego, wykonano roboty antykorozyjne ustroju nośnego i podpór pośrednich, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych w 90 %, zmontowano dodatkowe wpusty uliczne, wykonano izolację ustroju nośnego w 50%
 • MS-2 - Wykonano most objazdowy wraz z próbnym obciążeniem, zakończono rozbiórkę do poziomu ok. 2,5m ppt, wbito ścianki szczelne, wbito pale prefabrykowane, ułożono beton podkładowy pod fundamenty, wykonano fundamenty i zasypki fundamentów, wykonano konstrukcję podpór i zamontowano belki ustroju nośnego, zabetonowano skrzydła podpór w 75%
 • SC1 - Zakończono roboty konstrukcyjne,
 • C2 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC3 - Zakończono roboty konstrukcyjne;

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Frezowanie nawierzchni w km 39+450 – 40+000 (ETAP II),
 • Stabilizacja gruntu w km 44+600 – 44+800 + ul. Wodna strona prawa (ETAP IV), 45+600 – 45+900 strona lewa, 46+040 – 46+140 strona prawa i lewa, 48+500 – 48+800 strona prawa, 49+000 – 49+140 strona prawa i lewa (ETAP V),
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM pod konstrukcję drogi w km 44+600 – 44+800 strona prawa i lewa (ETAP IV), 45+600 – 46+040 strona lewa, 46+040 – 46+140 strona lewa i prawa, 46+600 – 46+900 strona lewa, 47+600 – 48+100 strona prawa, 48+150 – 48+500 strona prawa i lewa, 48+980 – 49+140 strona lewa (ETAP V).
 • Budowa przepustów na rowach pod wjazdami indywidualnymi w km 44+600 - 44+800 strona prawa i lewa (ETAP IV).
 • Roboty ziemne w km 44+600 – 44+800 (ETAP IV), 46+040 – 46+140, 48+800 – 49+150 (ETAP V).
 • Budowa objazdu dla przepustu PZM-9 (ETAP IV).
 • Budowa nasypu pod konstrukcję drogi w km 44+600 – 44+800 strona lewa (ETAP IV), 48+800 – 49+000 (ETAP V).
 • Profilowanie poboczy i rowów wraz z humusowaniem w km 43+400 – 44+600 (ETAP IV), 44+945 – 45+200 (ETAP V).

Roboty brukarskie:
 • Posadowienie obrzeży, krawężników drogowych i najazdowych w km 45+700 – 45+900, 47+800 – 48+080, 48+660 – 48+770 strona lewa, 49+000 – 49+140 strona lewa (ETAP V), 42+170 – 42+260 strona lewa, 43+110 – 43+250 strona prawa i lewa (ETAP IV)
 • Układanie oporników bet. i krawężników najazdowych na zjazdach, wraz z brukowaniem w km 45+300 – 45+700 strona lewa (ETAP V),
 • Brukowanie CPR 42+170 – 42+260 strona lewa, 43+110 – 43+250 strona prawa i lewa (ETAP IV),
 • Betonowanie zatoki autobusowej i rozpoczęcie brukowania w km 47+930, 49+023 strona lewa (ETAP V), 43+140 strona lewa i 43+215 strona prawa (ETAP IV).

Roboty bitumiczne:
 • Układanie podbudowy z BA w km 45+280 – 45+800, 46+900 – 47+130, 47+545 – 48+080+, 48+200 – 48+600 (ETAP V),
 • Układanie w-wy wiążącej w km 43+114 - 43+680 (ETAP IV), 46+900 – 47+100, 47+545 – 48+070, 48+210 – 48+600 (ETAP V)

ROBOTY ODWODNIENIOWE:

 • Budowa kanału deszczowego KD23, KD25 (ETAP IV), kontynuacja KD27 (ETAP V)

TELEKOMUNIKACJA:

 • Kontynuacja budowy kanału technologicznego w km 45+450 - 46+000 (ETAP V), 44+460 - 44+775 (ETAP IV),
 • Usunięcie kolizji T19 w km 44+800 (ETAP IV).

ENERGETYKA:

 • Usunięcie kolizji 42 eNN (ETAP IV)

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-3: : Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano schody skarpowe (ETAP II)
 • PZM-4: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, zamontowano bariery (ETAP II)
 • PZM-5: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, wykonano schody skarpowe (ETAP III).
 • PZM-7: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, zamontowano bariery (ETAP IV),
 • PZM-10: Zakończono roboty konstrukcyjne (ETAP V)
 • PZM-11: Wykonano rozbiórkę starego obiektu, wykonano wykopy wraz z wymianą gruntu, wykonano roboty konstrukcyjne ramy żelbetowej i murów oporowych,
 • MS-3: Wykonano most objazdowy, wykonano rozbiórkę obiektu, wykonano ściankę szczelną wokół obiektu, wykonano pale DSM i fundament podpory P2 (ETAP III)
 • MS-4: Wykonano most objazdowy, wykonano rozbiórkę starego obiektu, wbito ścianki szczelne tymczasowe, Wykonano pale CFA 50%,
 • wD-1: Wykonano kładkę dla pieszych nad terenem PKP, wykuto urządzenia dylatacyjne, wykonano rozbiórkę ustroju nośnego, wykonano częściową rozbiórkę podpór.

2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅