„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - WRZESIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót we wrześniu 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Kontynuacja robót ziemnych – nasypy/wykopy;
 • Kontynuacja robót ziemnych na zakresach ciągów pieszo-rowerowych (CPR );
 • Kontynuacja robót brukarskich w zakresie CPR
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni w km: 13+000 – 13+320 P, 18+860 – 19+000 str. L,
 • Wykonano wzmocnienia podłoża w km: 13+550 – 14+200 str. L, 17+220 – 17+550 P; 18+840 – 18+900 L; 18+940 – 19+220; ul. Moszczeńska str. L; ul. Wolności str. P; ul. Sportowa;
 • Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej i zasadniczej z BA w km: 15+220 – 15+850 L, 16+550 – 17+220 L,
 • Wykonano w-wę wiążącą w km 12+550 – 13+000 str. P+L; ul. Łużycka str. P+L; 15+320 – 15+850 P+L; 16+550 – 17+220 P+L.
 • Kontynuowano drogowe roboty brukarskie oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • Wykonano warstwę podbudowy z betonu cementowego na zatokach autobusowych w km 14+980 L, 15+070 P oraz nawierzchnię z betonu cementowego na zatoce do kontroli pojazdów w rejonie km 16+320 P.

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja robót związanych z budową kanału technologicznego;
 • Kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego na zakresie zadania,
 • Kontynuacja budowy odcinków kanalizacji deszczowej;

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Wykonano rozkucie dylatacji modułowych, zamontowano podwieszone deskowanie nad torami kolejowymi, wykonano rozbiórkę umocnień skarp 50%, przygotowano ustrój nośny do wykonania izolacji, demontaż barier i balustrad, przygotowanie do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, roboty rozbiórkowe uszkodzonego kabla sprężającego.
 • MS-2 - Wykonano most objazdowy wraz z próbnym obciążeniem, zakończono rozbiórkę do poziomu ok. 2,5m ppt, wbito ścianki szczelne, wbito pale prefabrykowane, ułożono beton podkładowy pod fundamenty, wykonano fundamenty i zasypki fundamentów, wykonano konstrukcję podpór i zamontowano belki ustroju nośnego, zabetonowano I etap skrzydeł.
 • SC1 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC2 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC3 - Zakończono roboty konstrukcyjne.

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Kontynuacja robót ziemnych – nasypy/wykopy;
 • Kontynuacja robót ziemnych na zakresach ciągów pieszo-rowerowych (CPR );
 • Kontynuacja robót brukarskich w zakresie CPR
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni w km: 48+900 – 49+238.95;
 • Wykonano wzmocnienia podłoża km 44+100 – 44+600 strona prawa, 42+680 – 43+200 strona prawa, 43+130 – 43+630 str. lewa i prawa 45+300 – 45+600 strona lewa, 46+000 – 46+900 strona lewa, 47+600 – 48+100 strona prawa, 48+500 – 48+800 strona lewa;
 • Wykonanie podbudowy pod konstrukcję drogi oraz podbudowy z BA w km 42+220 – 44+600 strona prawa i lewa; 33+500 – 33+900; 45+300 – 45+600 strona lewa, 46+600 – 46+900 strona lewa, 47+600 – 48+100 strona lewa;
 • Budowa przepustów na rowach pod wjazdami indywidualnymi w km 43+100 – 43+680, 44+100 - 44+600 strona prawa i lewa ; 48+500 – 48+800 strona lewa;
 • Budowa objazdu dla przepustu PZM-8
 • Budowa przepustu PP-12;
 • Montaż krawężników oraz obrzeży betonowych;
 • Betonowanie zatoki autobusowej i rozpoczęcie brukowania w km 48+055 strona prawa
 • Układanie w-wy wiążącej w km 42+220 – 43+114, 43+680 – 44+570;
 • Układanie w-wy wiążącej na CPR w km 36+200 - 36+500, 38+290 - 38+320 , 38+960 - 38+990, 41+080 - 41+010, 42+180 - 42+210;

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja robót związanych z budową kanału technologicznego;
 • Kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych,
 • Kontynuacja budowy odcinków kanalizacji deszczowej;

ROBOTY MOSTOWE:
 • Przepust PZM-3: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano schody skarpowe;
 • Przepust PZM-4: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, zamontowano bariery;
 • Przepust PZM-5: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, wykonano schody skarpowe;
 • Przepust PZM-7: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, zamontowano bariery;
 • Przepust PZM-10: Zakończono roboty konstrukcyjne za wyjątkiem kap chodnikowych;
 • Przepust PZM-11: Wykonano rozbiórkę starego obiektu, wykonano konstrukcję ramy żelbetowej, wykonano fundamenty ścian S3 i S4;
 • Most MS-3: Wykonano most objazdowy, wykonano rozbiórkę obiektu, wykonano ściankę szczelną wokół obiektu, wykonano pale DSM i fundament podpory P2;
 • Most MS-4: Wykonano most objazdowy, wykonano rozbiórkę starego obiektu, wbito ścianki szczelne tymczasowe;
 • Wiadukt WD-1: Wykonano kładkę dla pieszych nad terenem PKP, wykuto urządzenia dylatacyjne, wykonano rozbiórkę ustroju nośnego, wykonano częściową rozbiórkę podpór.

2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅