„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Wybór kategorii

Luty 2020 - ⇅

Sfrezowana nawierzchnia 12+700
Korytowanie 17+900 – 18+100
Korytowanie 17+900 – 18+100
Roboty kanalizacyjne
Roboty kanalizacyjne
Roboty kanalizacyjne
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Wrzesień / Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - Przed budową - ⇅