„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Wybór kategorii

Maj 2021 - ⇅

Obiekt MS-1
Obiekt MS-1
CPR – km 14+300
Skrzyżowanie z ul. Czarnieckiego.
Skrzyżowanie z ul. Jodłową.
Umocnienie skarpy – ul. Jastrzębska
Zjazd ul. Jastrzębska 23
Obiekt MS-2
Obiekt MS-2
Obiekt MS-2
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Wrzesień / Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - Przed budową - ⇅