„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Wybór kategorii

Maj 2020 - ⇅

Obiekt MS-1
DW933/Łużycka
DW933/Łużycka
Km ok. 12+700
Prace na Odcinku I
Prace na Odcinku I
Ściana oporowa SC-2
Ściana oporowa SC-3
Ściana oporowa SC-3
Km. ok. 18+700
Km. ok. 18+700
Km. ok. 17+900
Roboty ziemne przy obiekcie MS-2
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Wrzesień / Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - Przed budową - ⇅